[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh - Áo Dài
[ Đi Tìm Photo ] Hoàng Ngọc Hồng Trinh – Áo Dài
 

 Áo dài – Huế

mod: Hoàng Ngọc Hồng Trinh
photo: Đặng Văn Hưng
Album được thực hiện tại Trường Quốc Học – Huế | 01/2016
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *