SEN HỒNG – Đi Tìm

SEN HỒNG – Đi Tìm

…Bỏ phố về đây vui ngắm sen Quên ngày, đoạn tháng chốn bon chen Buồn vui thế cuộc người quân…